Hedelse brug

Bridge over the river Maas in the Netherlands

Foto lang geleden gemaakt. Nieuwe bewerking met Aurora 2018. Beetje HDR dus. De brug zelf ligt over de Maas bij – verrassing – Hedel. Vroeger fietste ik er dagelijks over naar het Jeroen Bosch College.

Ongelijke kansen

Kansen. Er wordt veel over gepraat in het onderwijs. Het gaat echter niet om ‘kansen’, maar om ‘gelijke kansen’. Sommige leerlingen hebben immers meer kansen nodig dan anderen, omdat ze er al minder hadden.

Kansen bieden kent dus geen vast format. Ongelijke kansen zijn nodig.